Güneş Enerjisi (GES)

Artan nüfus ve sanayileşmenin ülkemizde giderek artmasıyla enerji ihtiyacı ülkemizde giderek sorun haline gelmektedir.

Bu sorun karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı giderek artmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı enerji verimliliğinin artmasıyla birlikte hava kirliliğini de azaltarak çevre dostu enerji olarak bilinmektedir.

Güneş enerjisinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Özellik fabrika, soğuk hava depolarındaki çatılar ve endüstriyel alanlarda kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Çatı üzerine kurulan ve kısaca GES olarak adlandıracağımız güneş enerji sistemleri; tarım, hayvancılık, alışveriş merkezi, hastane, akaryakıt istasyonu, depolama merkezleri, OSB’ler üzerinde kurulabilir.  Bunun yanında elektrik ihtiyaçlarını karşılaması için çatı üzerine konumlandırılan çatı tipi güneş enerjisi santralleri giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

Peki Güneş Enerjisi santrali nedir?

En basit tabirle GES olarak kısaltılan bu sistem, güneşten gelen ışınları elektrik enerjisini çevirir.

Enerji; güneş enerjisi santrallerinde bulunan panel olarak adlandırdığımız hücreler üzerinden güneş ışığını elektriğe dönüştüren cihaz aracılığı ile güneşten gelen ışıkları enerjiye çevirir.

Güneş Enerjisi Santrallerinin Kurumu Nasıl Yapılır?

Panellerin kurulumu yapılırken dikkate edilmesi gereken en önemli husus bölgesel olarak güneş açısını optimum derecede sağlayabilecek şekilde araziye yerleşim yapılmalıdır.

Güneş enerji santralleri daha çok arazi ve çatı üzeri kurulum olarak yapılmaktadır.

Çatı GES’lerde kullanılan en önemli parçalar;
Güneş
Inverter
Konstrüksiyon dur.

GES kurulumunun yapılabilmesi için öncelikle dağıtımı yapılacak dağıtım şirketlerinden ve kurulum nerede yapılacak ise ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması gereklidir.

Gerekli izinler alındıktan sonra GES kurulumu nereye yapılacak ise ilgili projenin çizimi gerçekleştirilmektedir.

Çatı üzeri GES kurulumunda çatı üzerinde konstrüksiyon ray denilen malzemenin çatıya hizalı bir şekilde montaj yapılır ardından panel montajlanıp DC kablo çekimine başlanır.

DC Kablo çekiminden sonra tava montajına başlanıp DC kabloyu tavadan geçirerek pano odasına kadar getirilir. Pano odasına getirilen kablo GES panoya yerleştirilir. DC kablonun panoya yerleşimi yapıldıktan sonra AG hatları çekilerek onların da bağlantıları GES panoya bağlanır. Sonrasında inverter bağlantıları yapılarak ardından ÖTL dediğimiz uyarıcı levhalar asılarak inverterleri aktif hale getirilip cad6 kablo denilen kablonun çekilerek telefondan uzaktan izlemeyi aktif hale getirilir.

Son olarak yapılan tesisin dağıtımını hangi firma yapacak ise dağıtım şirketinin istemiş olduğu evraklar teslim edilir ve tesis kesin kabul aşamasına gelir.

Kesin kabul aşamasından sonra tesis aktif olarak kullanılabilir hale gelmektedir.