Güneş Enerjisi (GES)

Güneş Enerjisi

Artan nüfus ve sanayileşmenin ülkemizde giderek artmasıyla enerji ihtiyacı ülkemizde giderek sorun haline gelmektedir. Bu sorun karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı enerji verimliliğinin artmasıyla birlikte hava kirliliğini de azaltarak çevre dostu enerji olarak bilinmektedir. Güneş enerjisinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Özellik fabrika, soğuk hava